ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια διεθνούς κύρους ZANDERS – REFLEX PREMIUM PAPER, ARJO WIGGINS και FAVINI με τα οποία συνεργαζόμαστε δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, με οικολογική συνείδηση και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από φυτείες που ανανεώνονται, με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και παράγουν ποιοτικά προϊόντα με διαπίστευση FSC.

Τα αρχικά FSC παραπέμπουν στον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό διαχείρισης δασών Forest Stewardship Council που επιτηρεί και εγγυάται τη σωστή εκμετάλλευση του δασικού πλούτου παγκοσμίως.
Η γκάμα των εργοστασίων περιλαμβάνει επίσης είδη 100% ανακυκλωμένου χαρτοπολτού( recycled ), που προέρχονται από δευτερογενείς ίνες χαρτιού ή άλλες φυτείες μονοετούς καλλιέργειας ( 0% tree ), συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα με την οικολογική ευαισθησία.