ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ

Κυκλοφόρησε το Δειγματολόγιο 2011-2012 της εταιρείας. Πρόκειται για ένα μαύρο βολικό ντοσιέ, όπου περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες των προϊόντων μας σε 5 δίπτυχα . Επιπλέον , εδώ μπορείτε να αρχειοθετείτε δείγματα χαρτιών ή φακέλων που παίρνετε από το ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενημερωμένοι για νέες κυκλοφορίες ή κωδικούς συχνής χρήσης.
Στο πίσω μέρος του θα βρείτε 21 κωδικούς χαρτιών με ποιοτική ψηφιακή εκτύπωση, ώστε οι πελάτες σας να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα πριν την υλοποίηση της ιδέας.